Hướng dẫn nạp tiền qua chuyển khoản ngân hàng Dubai Palace

1. Sau khi đăng nhập thành công, bấm chọn [Nạp tiền]

2. Bấm chọn [Chuyển tiền qua ngân hàng]

2. Lựa chọn[Ngân hàng bạn chuyển vào]

3. Nhập vào thông tin nạp tiền của bạn và lựa chọn[Ngân hàng bạn sử dụng]

 

4. Gửi đi đăng ký nạp tiền, và xác nhận

 

5. Sau khi đăng ký được gửi thành công hệ thống sẽ có thông báo như sau: